Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

Kucharz

Absolwencie, pamiętaj, że nauka w branżowej szkole I stopnia w zawodzie kucharz, to Twoja inwestycja w przyszłość!

Kucharz

Kucharz to osoba zawodowo zajmująca się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Kucharz przygotowuje potrawy i napoje w punktach małej gastronomii stosując odpowiednie narzędzia, ocenia i dobiera surowce i półprodukty. Sporządza kalkulację potraw i napojów, oblicza ich wartość energetyczną. Czuwa nad wydawaniem przygotowanych potraw, dbając o ich estetyczne wykończenie.

Kucharz musi posiadać wiedzę dotyczącą różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników. Jest również znawcą stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. Do obowiązków kucharza należy także dbanie o wybór składników najlepszej, jakości, właściwe przechowywanie produktów, dbanie o należytą konserwację wszelkich urządzeń kuchennych. Sprawuje on nadzór nad pracą w kuchni, aby przebiegała zgodnie z wymogami sanitarnymi i BHP.

Jeżeli jesteś kreatywny i przebojowy, to kierunek dla Ciebie.
Dlaczego warto wybrać branżową szkołę I stopnia w zawodzie kucharz:

 • nowoczesna pracownia znajdująca się na terenie szkoły,
 • jest to zawód z przyszłością,
 • nawet jeśli nie wybierzesz kariery kucharza, umiejętności wykorzystasz w codziennym życiu,
 • zawód kucharza jest bardzo często poszukiwany,
 • kierunek, który łączy przyjemne z pożytecznym,
 • profesjonalna kadra nauczycielska,
 • możliwość eksperymentowania w kuchni i poznawania nowych smaków,
 • kierunek dla ludzi z pasją i sercem,
 • nauka pracy w zespole,
 • wiele możliwości rozwoju,
 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminu, zarówno teoretycznego jak i praktycznego,
 • zajęcia praktyczne gastronomiczne w restauracjach.

Zajęcia praktyczne gastronomiczne, które odbędziesz w całym 3- letnim cyklu kształcenia pozwolą Ci zapoznać się z funkcjonowaniem różnych instytucji gastronomicznych.

Kucharz

Kończąc szkołę uzyskasz zawód KUCHARZ i zdobędziesz kwalifikację HGT.02– Przygotowanie wydawanie dań. Czas trwania nauki 3 lata.
Ponadto szkoła organizuje kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, np. kelner, barman, barista, carving, po których otrzymasz certyfikat.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach, promach i w innych środkach transportu.
Kucharz może prowadzić też samodzielną działalność gospodarczą.

KONTYNUACJA NAUKI

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować naukę w:

 • w branżowej szkole II stopnia,
 • w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły II Stopnia absolwent może uzyskać tytuł Technika żywienia i usług gastronomicznych zdając egzamin potwierdzający kwalifikację HGT.12– Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Ukończenie Branżowej Szkoły II Stopnia umożliwia podejście do matury.

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy (wyższa ocena), chemia 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ZAWODZIE KUCHARZ TO KIERUNEK, KTÓRY GWARANTUJE SATYSFAKCJĘ!

Kucharz - galeria zdjęć

Skip to content