mLegitymacja

mLegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp.

Mobilną legitymację może otrzymać na wniosek każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia – w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

Wydawanie/Uruchomienie mLegitymacji

Aby uruchomić mLegitymację należy:

 1. Wysłać zdjęcie ucznia przez dziennik elektroniczny UONET+ (szczegóły poniżej).
 2. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji. Wnioski prosimy przekazywać do sekretariatu. (do pobrania)
 3. Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.

Regulamin: https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.ios.mlegitymacjaszkolna.regulamin.1.0.0.pdf

Instrukcja instalacji mLegitymacji dla uczniów i studentów 1.0 (załącznik)

Więcej informacji: https://info.mobywatel.gov.pl/

 1. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

Unieważnienie mLegitymacji

mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:

 • na wniosek (do pobrania) rodziców ucznia/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia w przypadku:

 utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzenia,

– niepoprawnego działania,

– utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna.  mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia – w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować pracownika sekretariatu szkoły.

 • z urzędu w przypadku:

 utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej,

– przejścia ucznia do innej szkoły.

Warunki jakie musi spełniać fotografia.

 • zdjęcie kolorowe, o wymiarach 35 × 45 mm,
 • wykonane na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry,
 • obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii,
 • pokazywać wyraźnie oczy, z widocznymi brwiami,
 • osoba na zdjęciu powinna być bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, powinna patrzeć na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 • Zdjęcie powinno być w formacie .jpg lub .jpeg, o rozmiarze maksymalnie 1MB i w wymiarach 496 pikseli (wysokość) x 354 pikseli (szerokość) lub proporcjonalnie więcej oraz rozdzielczości do 100 dpi. 
Dodawanie zdjęć na koncie Ucznia / Rodzica
mLegitymacja

Dodanie poprawnego formatu zdjęcia informuje komunikatem „Zdjęcie zostało wysłane do akceptacji.”

Skip to content