Praktyki zagraniczne

Na przełomie lipca i sierpnia uczniowie technikum wyjadą na Wyspy Kanaryjskie w ramach projektu „Europejskie praktyki zawodowe III” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062761 – „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz projektu „Europejskie praktyki zawodowe IV” o numerze 2020-1-PL01-KA102-080503 współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Szkolna Komisja Rekrutacyjna wyłoniła, spośród absolwentów oraz uczniów klas drugich i trzecich kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej 21 osób, które zrealizują praktyki w hiszpańskich przedsiębiorstwach zlokalizowanych na przepięknej wyspie Fuerteventura.

Głównym celem projektu jest poprawa mobilności zawodowej uczniów, rozwój kompetencji społecznych, doskonalenie umiejętności językowych, nauka tolerancji i poszanowania kultury oraz szeroko pojęta integracja europejska. Będzie to swoisty egzamin dojrzałości i samodzielności, jaki przejdą uczniowie przebywając przez miesiąc z dala od domów rodzinnych. Mimo obecności nauczyciela-wychowawcy, to oni sami będą musieli zorganizować swoją codzienność: zdecydować o niezbędnych wydatkach, zaplanować zakupy, przygotować posiłki, zadbać o higienę i garderobę. Dla uczestników projektu zaplanowano językowe kursy przygotowawcze (język angielski i hiszpański), szkolenia interkulturowe oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szczegóły dotyczące realizacji projektów w zakładce Europejskie praktyki III i Europejskie praktyki IV

Europejskie Praktyki Zawodowe III
Europejskie Praktyki Zawodowe IV
Europejskie Praktyki Zawodowe III
Skip to content