Europejskie praktyki zawodowe IV

Kurs językowy – Projekt Erasmus+ 

Kurs języka angielskiego dla młodzieży wyjeżdzającej na praktyki zagraniczne z programu Erasmus + potrwa łącznie trzy tygodnie. W ciągu 30 godzin piętnastu uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Lubinie zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do komunikacji w języku angielskim na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Na zajęciach uczniowie zostaną zapoznani ze słownictwem dotyczącym podróżowania, zakwaterowania w hotelu, zakupów, zamawiania posiłków w restauracji oraz zapoznają się z podstawowymi terminami z zakresu Business English.

Po zakończeniu kursu grupa wyjeżdżająca na praktyki będzie wyposażona w niezbędne umiejętności komunikatywne i interpersonalne, gdyż kurs w głównej mierze nastawiony jest na przełamywanie bariery językowej. W czasie kursu uczniowie pracują z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik nauczania, takich jak Direct Method, Total Immersion, e-learning i metoda komunikatywna. Na zajęciach są wykorzystywane wysokiej jakości środki audiowizualne, filmy, nagrania i materiały interaktywne.

Kurs w całości jest prowadzony w języku angielskim i ma na celu wyposażenie młodzieży w umiejętności komunikatywne. 

Europejskie Praktyki Zawodowe IV
Skip to content