Dzień bezpiecznego internetu

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Z tej okazji biblioteka szkolna i p. pedagog Beata Hawrysz zorganizowały w poniedziałek 19 lutego
cykliczne spotkanie biblioterapeutyczne, tym razem na temat cyberprzemocy, w którym uczestniczyły klasy : 1AH, 1AG i 1AT.
Biblioteka szkolna zaprasza do lektury artykułu „Uwaga na cyberprzemoc”, który ukazał się w młodzieżowym czasopiśmie „Cogito”(dostępnym w czytelni szkolnej) oraz ciekawych powieści z serii „Pisane przez życie”, mających dużą terapeutyczną moc.

ZAPRASZAMY do biblioteki szkolnej

Skip to content