KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Kadra Zarządzająca

Dyrektor

mgr Artur Pastuch

Magdalena Kaliska-Drozd - Wicedyrektor

Wicedyrektor

mgr Magdalena Kaliska-Drozd

Agnieszka Ostaszewska

Wicedyrektor

mgr Agnieszka Ostaszewska

Arkadiusz Kozłowski - Kadra zarządzająca

Kierownik
Kształcenia
Praktycznego

mgr Arkadiusz Kozłowski

Zebrania z rodzicami

W dniu
18 listopada 2021 r.
(czwartek)
zapraszamy
Wszystkich Państwa
na

zebrania ogólne

Rodziców klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych
o godzinie 17.00.

Skip to content