Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

Zwolnieni z Teorii

Zwolnieni z Teorii

Zwolnieni z Teorii Zwolnieni z Teorii to ogólnopolska praktyczna olimpiada dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Od 18 września 2023 r. trasowiczki i trasowicze olimpiady odwiedzają wybrane szkoły w Polsce, inspirując młodzież

Czytaj więcej »
CZAS NA POLIGON

CZAS NA POLIGON

CZAS NA POLIGON Klasa 2a OPW rozpoczęła w czwartek 21 września comiesięczne wyjazdy do Świętoszowa. Uczniowie pogłębiali wiedzę dotyczącą sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej, obowiązującego w SZ RP, ponadto doskonalili umiejętności

Czytaj więcej »

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

Wizja

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym lub podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Nasze działania ukierunkowane są na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój.

Misja

Jesteśmy szkołą życzliwą dla uczniów. Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej. Pragniemy wyposażyć ich w taką wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby w przyszłości stali się świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują.

III Liceum Ogólnokształcące

III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie to szkoła, która dba o wszechstronny rozwój młodego człowieka, uczy samodzielności i odpowiedzialności, przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie w duchu humanitarnych wartości i w szacunku do tego, co minęło.

Technikum Nr 2

Technikum Nr 2, dla absolwentów gimnazjum, prowadzące kształcenie w czteroletnim cyklu
nauczania oraz dla absolwentów szkoły podstawowej, prowadzące kształcenie w pięcioletnim cyklu nauczania.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2, dla absolwentów gimnazjum oraz dla absolwentów szkoły
podstawowej, prowadząca kształcenie w trzyletnim cyklu nauczania.

Skip to content