Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

Technik Programista

Absolwencie – pamiętaj, że programiści są jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodów.

technik programista

Technik programista to idealny zawód dla miłośników nowoczesnych technologii, komputerów, aplikacji internetowych i mobilnych, czyli szeroko rozumianej branży IT. Programowanie obecnie rządzi światem. Kod napędza biznes, ożywia maszyny, steruje robotami, automatyzuje procesy, rządzi produkcją, stanowi DNA gier, kontroluje inteligentne domy. Programiści praktycznie tworzą świat XXI wieku, dlatego jako technik programista będziesz mieć możliwość nie tylko bardzo szybko znaleźć pracę, ale też pracować zdalnie, założyć własną firmę, a także rozwijać się dalej na studiach.

technik programista

Czego się nauczy przyszły technik programista?

 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią,
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • przygotowanie do zawodu programisty,
 • bazy danych,
 • strony i aplikacje internetowe,
 • podstawy programowania,
 • aplikacje desktopowe i mobilne,
 • aplikacje webowe,
 • tworzenie i zarządzanie bazami danych
 • tworzenie stron i aplikacji internetowych,
 • tworzenie aplikacji desktopowych,
 • tworzenie aplikacji mobilnych,
 • tworzenie aplikacji webowych,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • język angielski zawodowy.

technik programista

technik programista

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Kończąc szkołę otrzymasz tytuł technika programisty, a w trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje:

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Będąc absolwentem szkoły w zawodzie technik programista znajdziesz zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się administracją baz danych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się grafiką komputerową,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem aplikacji mobilnych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem UI,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D,
 • może prowadzić swoją własną działalność.

Wykształcenie, które zdobędziesz w naszej szkole umożliwi Ci kontynuację nauki na uczelniach wyższych np. politechnikach lub uniwersytetach, pozwoli Ci również na podjęcie pracy lub rozpoczęcie własnej działalności.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka. 
Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy (wyższa ocena), informatyka

Zaprogramuj swoją przyszłość!

Technik programista – nowy kierunek, nowe perspektywy.

KGHM
Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

Od września 2022 r. Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie uruchamia nowy kierunek kształcenia: technik programista. Nowe technologie generują nowe zawody, które jeszcze parę lat temu nie istniały lub były bardzo rzadkie. Do takich zawodów, które aktualnie dają szerokie możliwości rozwoju należy programista, inaczej koder, developer czy inżynier oprogramowania. Technik programista to nowoczesny, dający możliwość samorealizacji i dużej satysfakcji zawód przyszłości. Absolwenci tego kierunku są bardzo poszukiwani  przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje: tworzenie, administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych i projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji należą do najlepiej opłacanych.           

Dla przyszłych programistów szkoła przygotowuje, w nowym budynku dydaktycznym, nowoczesne pracownie komputerowe przeznaczone do realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie.

15 kwietnia 2022 r. podpisano porozumienie z KGHM Polska Miedź S. A. w zakresie promowania i realizacji kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu, uczniów Technikum nr 2 w Lubinie kształcących się w zawodzie technik programista.           

Współpraca będzie dotyczyła głównie organizacji praktycznej nauki zawodu realizowanej w wymiarze 280 godzin w klasie czwartej (120 godzin) i piątej (160 godzin) technikum – rok szkolny 2025/2026, 2026/2027 , podejmowania wspólnych działań z Centralnym Ośrodkiem Przetwarzania Informacji KGHM S.A. w celu podniesienia jakości i efektywności kształcenia oraz wymiany wiedzy o najnowszych osiągnięciach technicznych i technologicznych w dziedzinie informatyki.

KGHM Polska Miedź S. A. od początków swojego istnienia angażuje się we współpracę z lokalnymi szkołami kształcącymi w zawodach istotnych z perspektywy zatrudnienia w organizacji  w ramach programu „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM-kluczowy partner w kształceniu zawodowym”.

Wspólnie z KGHM Polska Miedź S. A. przygotujemy młodzież do perfekcyjnego wykonywania zadań zawodowych oraz zdobycia wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacji.

Skip to content