Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

Absolwencie – pamiętaj, że nauka w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, to Twoja inwestycja w przyszłość!

Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania cyfrowego z uwzględnieniem druku 3D.

Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne przeznaczone do obróbki i projektowania grafiki wektorowej, bitmapowej, modelowania 3D oraz typowe programy do tworzenia publikacji z uwzględnieniem ebook-ów. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim.

Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, ulotki oraz strony internetowe. Dobiera procesy i ustala parametry drukowania cyfrowego, zajmuje się eksploatacją cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących. Wykonuje między innymi komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt. Wykonuje projekty graficzne prac przeznaczonych do publikacji elektronicznej, tworzy również ebook-i z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Zajmuje się on również modelowaniem obiektów 3D przeznaczonych do druku 3D. Jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych, książek czy publikacji elektronicznych.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Praktyki zawodowe, które odbędziesz w drugiej i trzeciej klasie pozwolą Ci zapoznać się z funkcjonowaniem różnych przedsiębiorstw, banków i instytucji.

Zaproponujemy Ci również zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu unijnego Erasmus+, które odbędziesz we Włoszech lub na Malcie.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Kończąc szkołę otrzymasz tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej, a w trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje:

  • PGF.04 – Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych,
  • PGF.05 – Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Będąc absolwentem szkoły w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej znajdziesz zatrudnienie w:

  • przemyśle (np. we wzornictwie przemysłowym, w przygotowywaniu materiałów do szkoleń zawodowych dla pracowników, w reklamie firm i sprzedaży produktów firmowych),
  • firmach projektujących strony internetowe,
  • inżynierii (projektowanie maszyn bądź pojazdów),
  • DRUKARNIACH I FIRMACH PROJEKTOWYCH 3D,
  • wydawnictwach – w przygotowywaniu i projektowaniu publikacji,
  • studiach graficznych, filmowych, telewizyjnych, studiach fotografii cyfrowej,
  • drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce,
  • drukarniach – w procesach przygotowawczych i reprodukcyjnych, obsłudze maszyn i urządzeń.

Jako technik grafiki i poligrafii cyfrowej możesz również kontynuować naukę na studiach wyższych w dziedzinie: informatyka, grafika komputerowa, multimedia i grafika komputerowa, papiernictwo i poligrafia oraz innych kierunkach związanych z branżą IT.

Zaprojektuj swoją przyszłość!

Technik Grafiki I Poligrafii Cyfrowej - galeria zdjęć

Zebrania z rodzicami

W dniu
18 listopada 2021 r.
(czwartek)
zapraszamy
Wszystkich Państwa
na

Rodziców klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych
o godzinie 17.00.

Skip to content