Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

Absolwencie – pamiętaj, że nauka w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, to Twoja inwestycja w przyszłość!

Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania cyfrowego z uwzględnieniem druku 3D.

Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne przeznaczone do obróbki i projektowania grafiki wektorowej, bitmapowej, modelowania 3D oraz typowe programy do tworzenia publikacji z uwzględnieniem ebook-ów. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim.

Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, ulotki oraz strony internetowe. Dobiera procesy i ustala parametry drukowania cyfrowego, zajmuje się eksploatacją cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących. Wykonuje między innymi komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt. Wykonuje projekty graficzne prac przeznaczonych do publikacji elektronicznej, tworzy również ebook-i z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Zajmuje się on również modelowaniem obiektów 3D przeznaczonych do druku 3D. Jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych, książek czy publikacji elektronicznych.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Praktyki zawodowe, które odbędziesz w drugiej i trzeciej klasie pozwolą Ci zapoznać się z funkcjonowaniem różnych przedsiębiorstw, banków i instytucji.

Zaproponujemy Ci również zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu unijnego Erasmus+, które odbędziesz we Włoszech lub na Malcie.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Kończąc szkołę otrzymasz tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej, a w trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje:

  • PGF.04 – Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych,
  • PGF.05 – Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Będąc absolwentem szkoły w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej znajdziesz zatrudnienie w:

  • przemyśle (np. we wzornictwie przemysłowym, w przygotowywaniu materiałów do szkoleń zawodowych dla pracowników, w reklamie firm i sprzedaży produktów firmowych),
  • firmach projektujących strony internetowe,
  • inżynierii (projektowanie maszyn bądź pojazdów),
  • DRUKARNIACH I FIRMACH PROJEKTOWYCH 3D,
  • wydawnictwach – w przygotowywaniu i projektowaniu publikacji,
  • studiach graficznych, filmowych, telewizyjnych, studiach fotografii cyfrowej,
  • drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce,
  • drukarniach – w procesach przygotowawczych i reprodukcyjnych, obsłudze maszyn i urządzeń.

Jako technik grafiki i poligrafii cyfrowej możesz również kontynuować naukę na studiach wyższych w dziedzinie: informatyka, grafika komputerowa, multimedia i grafika komputerowa, papiernictwo i poligrafia oraz innych kierunkach związanych z branżą IT.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski. 
Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy (wyższa ocena), informatyka

Zaprojektuj swoją przyszłość!

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Porozumienie pomiędzy CCC S.A. a Zespołem Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie podpisane

W trosce o jakość kształcenia w branży poligraficznej oraz konkurencyjność absolwentów Technikum nr 2 w Lubinie na rynku pracy 8 kwietnia 2022 r. podpisano porozumienie z jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia CCC S.A.

Celem porozumienia jest nawiązanie współpracy pomiędzy CCC S.A. a Zespołem Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie w zakresie promowania i realizacji kształcenia zawodowego uczniów kształcących się w zawodzie technik grafiki  i poligrafii cyfrowej oraz prowadzenie wspólnych przedsięwzięć znajdujących się w obszarze zainteresowań stron.

CCC to najmodniejsze buty, najbardziej stylowe torby, funkcjonalne plecaki oraz gustowne akcesoria, teraz także w segmencie odzieżowym – fashion. W sklepach spółki królują marki dla prawdziwych entuzjastów stylu: Gino Rossi, Lasocki, Jenny Fairy, Sprandi, DeeZee, Badura, Quazi, Rage Age, Simple, Togoshi i Americanos. Design, wzornictwo i innowacyjność – jest tym, co wyróżnia produkty tworzone przez projektantów grupy. CCC S.A. wspierając rozwój kariery zawodowej młodych ludzi, uruchomiła specjalną inicjatywę DesignHUB. Jednym z elementów programu jest współpraca z partnerskimi placówkami edukacyjnymi, w ramach której spółka organizuje praktyki zawodowe, warsztaty i wizyty studyjne. Kadra merytoryczna CCC zrealizuje również cykl tutoringu oraz weźmie udział we wzbogacaniu programów edukacyjnych szkoły pod kątem praktycznych aspektów i kompetencji „fashion”.

Podpisane porozumienie znakomicie wpisuje się w realizację strategii rozwoju Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie.

Technik Grafiki I Poligrafii Cyfrowej - galeria zdjęć

Skip to content