Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)

Absolwencie, dołącz do III Liceum Ogólnokształcącego i rozpocznij survivalową przygodę z klasą wojskową!

III Liceum Ogólnokształcące - Klasa Mundurowa

Od 1 września 2022 roku na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej w naszej szkole będzie funkcjonował Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW), dla którego Jednostką Patronacką jest 10 Brygada Kawalerii Pancernej im. gen.  broni Stanisława Maczka w Świętoszowie.

Klasy OPW kształcą się według programu ,,Szkolenie OPW” zgodnego z Rozporządzeniem MON, który wskazuje na realizację programu szkolenia na terenie szkoły oraz Jednostki Patronackiej.

Program nauczania obejmie szkolenie zasadnicze w klasach I – III liceum ogólnokształcącego w trakcie którego będą realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum.

Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Będą one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej.

III Liceum Ogólnokształcące - Klasa Mundurowa

Program obejmie cztery podstawowe bloki tematyczne:

 • szkolenie bojowe (w tym m.in. taktykę, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe);
 • szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa);
 • szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych);
 • podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP).

Dodatkowo w ramach programu szkoła otrzyma dofinansowanie, które będzie można przeznaczyć na zakup wyposażenia specjalistycznego, jednolitych ubiorów dla uczniów oraz na inne działania wynikające z programu szkolenia.

Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów konkretnych korzyści takich jak:

 • możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZ RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej;
 • aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji).

Poza tym uczniowie tego oddziału przejdą szkolenia policyjne i pożarowe w ramach podpisanej współpracy z Komendą Powiatową Policji w Lubinie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.

III Liceum Ogólnokształcące - Klasa Mundurowa

Warunkiem zakwalifikowania do przyjęcia do OPW jest uzyskanie pozytywnego wyniku z testu  sprawności fizycznej. 

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 1 regulaminu rekrutacji.

Termin testu prób sprawności fizycznej:  7 czerwca 2022 r. godzina 12.00 w ZS Nr 2 w Lubinie

Odział Przygotowania Wojskowego tworzony jest z myślą o uczniach, którym poza nauką zależy na rozwoju sprawności fizycznej i cech przywódczych, umiejętności działania w zespole, umiejętności przydatnych w pracy w służbach mundurowych – wojsko, straż pożarna, policja, służba graniczna, a jednocześnie bliskie jest im poczucie patriotyzmu i postawa proobronna.

Wybierając tę klasę będziesz miał przywilej noszenia munduru, zostaniesz zapoznany z ceremoniałem wojskowym, a w pierwszym roku nauki złożysz uroczyste ślubowanie.

Ponadto w ramach współpracy z Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu planujemy udział uczniów w dniach otwartych koszar, uroczystościach wojskowych i wydarzeniach z życia uczelni, a także wizyty przedstawicieli uczelni w naszej szkole.

Przed Tobą wspaniała przygoda – obozy przetrwania, wspinaczka, biwaki nocne, warsztaty z ratownictwa medycznego i spadochronowego, udział w symulacjach akcji ratowniczych na wysokościach z udziałem Straży Pożarnej – wszystko to będzie organizowane, przy współpracy z jednostkami wojskowymi i różnymi organizacjami, na terenie Lubina i w jego okolicy.

Na początku roku szkolnego uczniowie OPW wezmą udział w obozie integracyjnym, podczas którego odbędą się zajęcia z musztry, szkolenia strzeleckiego oraz terenoznawstwa.

Oczywiście priorytetem będzie dla nas dobre przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach pomaturalnych i wyższych.

Pamiętaj!

Wybierając tę klasę nie musisz w przyszłości pracować w wojsku, służbach mundurowych, zdajesz maturę identyczną jak w innych klasach licealnych, przedmioty rozszerzone dają Ci możliwość kształcenia na różnych kierunkach.

PERSPEKTYWY DALSZEJ NAUKI

Absolwenci liceum ogólnokształcącego mogą kontynuować naukę:

 • w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 • w Akademii Sztuki Wojennej,
 • w Wojskowej Akademii Technicznej,
 • na innych uczelniach wojskowych i policyjnych,
 • na uniwersytetach,
 • na politechnikach,
 • w Akademii Wychowania Fizycznego,
 • w szkołach pomaturalnych i policealnych.

III Liceum Ogólnokształcące - Klasa Mundurowa

PROPONOWANE KIERUNKI STUDIÓW:

inżynieria bezpieczeństwa, administracja wojskowa, dowodzenie, obronność państwa, kryminologia, resocjalizacja, służby porządku publicznego, bezpieczeństwo narodowe, logistyka, fizjoterapia, kosmetologia, terapia zajęciowa, prawo, pedagogika o specjalności np. z wychowania obronnego, prewencji kryminalnej, profilaktyki, mikrobiologia, ochrona środowiska, turystyka, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym i wiele innych.

WSTĄP W NASZE SZEREGI! CZEKAMY NA CIEBIE! DO ZOBACZENIA!

Przedmioty rozszerzone: biologia, matematyka, język angielski.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, biologia/WOS (wyższa ocena).

Zobacz nas w akcji

Galeria zdjęć - Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)

Skip to content