Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

Technik Ekonomista

Absolwencie – pamiętaj, że nauka w zawodzie technik ekonomista, to Twoja inwestycja w przyszłość!

technik ekonomista

Jeżeli jesteś kreatywny i przebojowy, interesują Cię problemy gospodarcze, inwestycje, finanse i ekonomia Polski oraz Unii Europejskiej, chcesz poznać prawa rządzące gospodarką, zrozumieć zasady funkcjonowania wolnego rynku, zarządzać zasobami ludzkimi, zamierzasz osiągnąć sukces zawodowy i finansowy, a może chcesz założyć własną firmę? – to kierunek dla Ciebie. Nasi nauczyciele wyposażą Cię w umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

Poprzez ciekawe zajęcia na przedmiotach ekonomicznych nauczysz się między innymi jak:

 • odnieść sukces w biznesie,
 • umiejętnie zarządzać pracownikami,
 • prowadzić negocjacje handlowe,
 • odnaleźć się na rynku pracy,
 • prowadzić własną firmę i jej finanse,
 • posługiwać się programami komputerowymi np. Insert GT,
 • sporządzić własne zeznanie podatkowe,
 • obliczyć wynagrodzenie i wiele innych ciekawych rzeczy.

Technik Ekonomista

Miesięczne praktyki zawodowe, które odbędziesz w drugiej i w czwartej klasie pozwolą Ci zapoznać się z funkcjonowaniem różnych przedsiębiorstw, banków i instytucji publicznoprawnych. Zaproponujemy Ci również zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu unijnego Erasmus+, które odbędziesz we Włoszech lub w Hiszpanii.

Kończąc szkołę otrzymasz tytuł technika ekonomisty, a w trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje:
– w klasie trzeciej – EKA.04 – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej oraz
– w klasie piątej – EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Będąc absolwentem szkoły w zawodzie technik ekonomista możesz dodatkowo uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości. Wystarczy zdać egzamin z kwalifikacji EKA.07 – Prowadzenie rachunkowości.

Jako technik ekonomista znajdziesz zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 • urzędach administracji publicznej,
 • bankach i urzędach skarbowych;
  instytucjach ubezpieczeniowych,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • możesz też prowadzić własną działalność – w ramach samozatrudnienia.

Technik Ekonomista

Możesz zostać m.in. pracownikiem ds. płac i kadr, urzędnikiem podatkowym, pracownikiem księgowości, analitykiem, finansistą, bankowcem, specjalistą ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Jako technik ekonomista możesz również kontynuować naukę na studiach wyższych w dziedzinie: ekonomii, zarządzania, marketingu, prawa, finansów, rachunkowości, politologii lub na innym, dowolnie wybranym kierunku.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski.
Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy (wyższa ocena), informatyka

Technik Ekonomista to kierunek z tradycją i przyszłością!

NA NAS ZAWSZE MOŻESZ LICZYĆ!

Technik Ekonomista - galeria zdjęć

Skip to content