Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

Klasa o Profilu Ogólnym

Klasa ogólna w III Liceum Ogólnokształcącym
– to Wasze okno na świat!

Absolwencie! Ta klasa pomoże Ci we wszechstronnym rozwoju!

Klasa ogólna w III LO jest dla uczniów o wielokierunkowych zainteresowaniach i pasjach. Znajdą w niej swoje miejsce osoby wrażliwe na piękno otaczającego świata, jego natury i kultury. Sprawdzą się w niej uczniowie uzdolnieni językowo i artystycznie. Ten profil klasy daje szerokie perspektywy na przyszłość, gdyż stwarza możliwości lepszego rozumienia świata, kształcenia na wysokim poziomie w kraju i za granicą, wyboru wymarzonego zawodu, a tym samym odnalezienia siebie w  zmieniającej się rzeczywistości.

Jeśli marzysz, by:

– odkrywać świat i jego tajemnice, niezwykłe miejsca, fakty i legendy,

– zwiedzać, przeżywać, tworzyć, poznawać nowych ludzi,

– posługiwać się językami obcymi na najwyższym poziomie,

TA KLASA JEST DLA CIEBIE!

  • Tu zdobędziesz szeroką wiedzę geograficzno- przyrodniczą, poznasz problemy społeczno- ekonomiczne współczesnego świata, odkryjesz najpiękniejsze zakątki naszego kraju w czasie wycieczek turystyczno- krajoznawczych, rajdów czy warsztatów.
  • Uzyskasz możliwość uczestnictwa w programie Erasmus, w zajęciach terenowych Fundacji Ekologicznej , w wyjazdach i wykładach na Uniwersytecie Wrocławskim czy w Centrum Kultury ,Nauki i Edukacji w Legnicy.
  • Rozwiniesz umiejętności w kilku językach obcych, a nawet w języku migowym. Zdobędziesz wiedzę o krajach danego kręgu językowego i solidnie przygotujesz się do matury na poziomie rozszerzonym (fakultety maturalne).
  • Na dodatkowych zajęciach wyposażymy Cię w wiedzę i umiejętności wymagane do zdobycia certyfikatu FCE (B2 First), który potwierdza znajomość języka  na wysokim poziomie i  zwiększy Twoje szanse na polskim i zagranicznym rynku pracy. Swoją wiedzę językową będziesz mógł także zaprezentować na wielu konkursach i olimpiadach.
  • Nauczysz się także efektywnej pracy w grupach językowych uzależnionych od stopnia zaawansowania i biegłości w języku.
  • Na lekcjach języków obcych poznasz ciekawe innowacje pedagogiczne- np. system Insta.Ling, który pomoże Ci wzbogacić język przez Internet.
  • Warsztaty językowe z Fundacją Euro Week pozwolą Ci na użycie języka w praktyce, integrację z młodzieżą z innych krajów oraz zaznajomienie z ich kulturą.
  • Poznasz tajniki ojczystego języka, niezwykłe dzieła literackie oraz zjawiska kultury a może staniesz się znawcą sztuki.

Klasa ogólna stanie się Twoją inspiracją w wyborze dalszej drogi życiowej!

Klasa o profilu ogólnym

Dodatkowe atuty klasy:

– kurs języka migowego,

– kurs dodatkowego języka obcego,

– warsztaty językowe organizowane przez Fundację Euro Week,

– wycieczki turystyczno- krajoznawcze,

– warsztaty geograficzno- przyrodnicze i zajęcia terenowe przy współpracy z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych oraz Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja”,

– współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona w Legnicy,

– uczestnictwo w programie Erasmus

– elementy wiedzy o kulturze-w ramach projektu „Teatr, film i media”

Proponowane kierunki studiów:
filologie- angielska, polska, amerykanistyka, lingwistyka stosowana, europeistyka, kulturoznawstwo,  historia sztuki, komunikacja i produkcja medialna, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe i dyplomacja, bezpieczeństwo informacyjne, geografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, geodezja, geologia, ekonomia, administracja.

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, geografia 
Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy (wyższa ocena), geografia, matematyka.

Wybierz klasę ogólną w III Liceum Ogólnokształcącym
- Twoją szansę na przyszłość!

Skip to content