Technik programista – nowy kierunek, nowe perspektywy

Technik programista - nowy kierunek

technik programistaOd września 2022 r. Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie uruchamia nowy kierunek kształcenia: technik programista. Nowe technologie generują nowe zawody, które jeszcze parę lat temu nie istniały lub były bardzo rzadkie. Do takich zawodów, które aktualnie dają szerokie możliwości rozwoju należy programista, inaczej koder, developer czy inżynier oprogramowania. Technik programista to nowoczesny, dający możliwość samorealizacji i dużej satysfakcji zawód przyszłości. Absolwenci tego kierunku są bardzo poszukiwani  przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje: tworzenie, administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych i projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji należą do najlepiej opłacanych.           

Dla przyszłych programistów szkoła przygotowuje, w nowym budynku dydaktycznym, nowoczesne pracownie komputerowe przeznaczone do realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie.

15 kwietnia 2022 r. podpisano porozumienie z KGHM Polska Miedź S. A. w zakresie promowania i realizacji kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu, uczniów Technikum nr 2 w Lubinie kształcących się w zawodzie technik programista.           

Współpraca będzie dotyczyła głównie organizacji praktycznej nauki zawodu realizowanej w wymiarze 280 godzin w klasie czwartej (120 godzin) i piątej (160 godzin) technikum – rok szkolny 2025/2026, 2026/2027, podejmowania wspólnych działań z Centralnym Ośrodkiem Przetwarzania Informacji KGHM S.A. w celu podniesienia jakości i efektywności kształcenia oraz wymiany wiedzy o najnowszych osiągnięciach technicznych i technologicznych w dziedzinie informatyki.

KGHM Polska Miedź S. A. od początków swojego istnienia angażuje się we współpracę z lokalnymi szkołami kształcącymi w zawodach istotnych z perspektywy zatrudnienia w organizacji  w ramach programu „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM-kluczowy partner w kształceniu zawodowym”.

Wspólnie z KGHM Polska Miedź S. A. przygotujemy młodzież do perfekcyjnego wykonywania zadań zawodowych oraz zdobycia wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacji.   

Skip to content