Zmiana Terminu Wyborów Do Rady Samorządu Uczniowskiego

Drodzy Uczniowie!
Informujemy, iż nastąpiła zmiana godziny przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego. Wybory, poprzedzone prezentacją kandydatów, odbędą 20 wrzesnia 2018 r. na 5 i 6 godzinie lekcyjnej.
Prosimy o punktualne przybycie przedstawicieli klas tj. przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz skarbnika/skarbników.
Dziękujemy i serdecznie zapraszamy.

Skip to content