Zmiana terminu wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego

Drodzy Uczniowie!
Informujemy, iż nastąpiła zmiana godziny przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego. Wybory, poprzedzone prezentacją kandydatów, odbędą 20 wrzesnia 2018 r. na 5 i 6 godzinie lekcyjnej.
Prosimy o punktualne przybycie przedstawicieli klas tj. przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz skarbnika/skarbników.
Dziękujemy i serdecznie zapraszamy.

Zebrania z rodzicami

W dniu
18 listopada 2021 r.
(czwartek)
zapraszamy
Wszystkich Państwa
na

Rodziców klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych
o godzinie 17.00.

Skip to content