Ten Weeks in Australia

Szkolny Konkurs Wiedzy o Australii  ”Ten Weeks in Australia”

  1. Konkurs rozpoczyna się w poniedziałek 10. 2020 r. i trwa przez kolejnych 10 tygodni, tj. do piątku 11. 12. 2020 r.
  2. W każdy poniedziałek umieszczona zostanie lista 5 pytań (3 w języku polskim i 2 po angielsku) dotyczących Australii (ogółem 50 pytań).
  3. Uczestnicy konkursu udzielają odpowiedzi na pytania w formie pisemnej. Kartki z odpowiedziami na pytania (zawierające imię, nazwisko i klasę osoby udzielającej odpowiedzi) należy przekazywać swoim nauczycielom języka angielskiego do piątku danego tygodnia.
  4. Ostateczne ogłoszenie wyników konkursu przewidziano na 12. 2020 r.

WEEK ONE  (05.10.2020 – 09.10.2020)

NATIONAL SYMBOLS

  1. Jak nazywa się siedmioramienna gwiazda na fladze Australii oraz konstelacja gwiazd po jej prawej stronie?
  2. Jakie dwa zwierzęta (będące symbolami kraju) przedstawione są w herbie Australii?
  3. Co symbolizują kolory na fladze australijskich aborygenów?
  4. Which city is the capital of Australia? When did it become the capital city?
  5. Who was the author of the song “Advance Australia Fair”, which is the official national anthem of Australia?
Skip to content