Studia prawnicze

1 października 2020 r., w ramach spotkań zawodoznawczych gościł w Zespole Szkół nr 2 Sergiusz Żełobowski, zaproszony przez doradcę zawodowego Joannę Krasny. Student 4. roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na przygotowanej prezentacji umieścił informacje dotyczące studiów prawniczych (kto je może podjąć, jak długo trwają, jakie kierunki można wybrać, jak wyglądają egzaminy). Opowiedział, jak przygotować się do matury i jakie są zasady rekrutacji na studia. Sergiusz przedstawiał bardzo szczegółową analizę kosztów utrzymania na studiach w Krakowie, uwzględniając różne opcje lokalowe, podał średnie wynagrodzenie prokuratorów, adwokatów, radców prawnych czy adwokatów. Odpowiedział także na pytania dotyczące codziennego życia studenta. Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Skip to content