Szkolny Konkurs Recytatorski

Szkolny Konkurs Recytatorski

W dniu 30.03.2022 r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski pod hasłem: „Wolność, inność, wielokulturowość…”. Jego celem było: rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów, promowanie talentu, zainteresowań i uzdolnień młodzieży, pobudzanie aktywności twórczej, a w szczególności popularyzacja literatury pięknej i innych tekstów kultury, które podejmują tematykę wolności, inności, wielokulturowości; wzmacniają postawy tolerancji, potrzeby pokoju i bezpieczeństwa, promują ciekawość poznawania innych kultur, tradycji, poglądów.

Recytacjom przysłuchiwało się i oceniało je jury w składzie:

  1. Agnieszka Ostaszewska – wicedyrektor szkoły, przewodnicząca jury,
  2. Jolanta Jach – nauczyciel
  3. Justyna Budzanowska – nauczyciel
  4. Joanna Sieniek – nauczyciel.

Po wysłuchaniu wystąpień uczestników ogłoszono wyniki konkursu, które przedstawiają się następująco:

  1. miejsce – Paulina Kukiełko z klasy 3B LO,
  2. miejsce – Łukasz Szwajkowski z klasy 2A LO,
  • miejsce – Klaudia Sienkiewicz z klasy 1 HA.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania Radzie Rodziców ZS Nr 2 w Lubinie, która ufundowała nagrody rzeczowe oraz klasie 1 HA, która wykonała plakaty ilustrujące hasło konkursu.

Organizatorki:

Justyna Budzanowska, Joanna Sieniek.

Skip to content