Spotkania się z funkcjonariuszami Komendy Policji w Lubinie

Spotkania się z funkcjonariuszami

W dniach 28.03 oraz 30.03.2022r. uczniowie klas 3A i 3B Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie, mieli okazję do spotkania się z funkcjonariuszami Komendy Policji w Lubinie w ramach oddziaływań prewencyjno – edukacyjnych dotyczących tematyki handlu ludźmi.

W czasie spotkania poruszone zostały również kwestie doradztwa zawodowego związanego z przyszłą pracą w służbach mundurowych policji.

Całością spotkań koordynowała Pani Agnieszka Ostaszewska oraz Pani Agnieszka Sabat-Żełobowska – pedagodzy szkolni.

Zebrania z rodzicami

W dniu
18 listopada 2021 r.
(czwartek)
zapraszamy
Wszystkich Państwa
na

Rodziców klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych
o godzinie 17.00.

Skip to content