Promocja naszej oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5

Promocja naszej oferty edukacyjnej

W dniu dzisiejszym, tj. 23.03.2022 r. rozpoczęliśmy promocję oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie.

Promocja naszej oferty edukacyjnejUczniowie klasy 1 Branżowej Szkoły I Stopnia oraz III Liceum Ogólnokształcącego wraz z nauczycielami, Panią Joanną Szponarską i Panią Agnieszką Sabat-Żełobowską spotkali się  z przyszłymi absolwentami Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lubinie.

W trakcie spotkania zostały zaprezentowane, m.in. przewidywane kierunki kształcenia, przebieg procesu rekrutacyjnego oraz najciekawsze wydarzenia z życia szkoły.

Skip to content