Praktyki zawodowe naszych uczniów we Włoszech

Od 25 października, trzydziestoosobowa grupa uczniów z klas II i III technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych przebywa we włoskim mieście Reggio Emilia, odbywając praktyki zawodowe. Realizacja praktyk odbywa się w ramach projektu „Europejskie praktyki zawodowe III”, a działanie to jest przeprowadzane w ramach projektu systemowego „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Uczniowie zdobywają szlify w zawodzie u włoskich pracodawców – w hotelach, restauracjach i firmie handlowej. Oprócz umiejętności stricte zawodowych nasi praktykanci ćwiczą porozumiewanie się w językach obcych: w języku angielskim i włoskim, zwiedzają Reggio, poznają elementy kultury życia Włochów, ich codzienne życie i zwyczaje.

Skip to content