Udział klasy III AG  w spotkaniu  z cyklu Opowieści ze Śląska na temat malarstwa Michaela Willmanna zorganizowanym w Muzeum Historycznym w Lubinie

Opowieści ze Śląska

Dnia 22 listopada klasa III AG uczestniczyła w wykładzie organizowany przez Muzeum Historyczne w Lubinie przeprowadzonym przez panią dr Elżbietę Kacowską – Siekierkę pt.  „Śladami Śląskiego Apellesa- o Szlaku Sakralnej Sztuki Barokowej im. Michaela Willmanna” . Pani  dr Elżbieta Kocowska – Siekierka najpierw opowiadała o tym, co ukształtowało bohatera naszego wykładu, jego dzieciństwo, przemiany religijne, małżeństwo, wojna trzydziestoletnia, kontrreformacja. Następnie na podstawie bogatej w przykłady malarstwa prezentacji, pokazywała podobieństwa twórczości Michaela Willmanna z twórczością Rembrandta, czy Rubensa pod względem tematyki, kompozycji obrazów i użycia światłocienia. Nasi uczniowie dowiedzieli się jak interpretować symbole używane przez malarzy barokowych, żeby sztuka przemawiała do odbiorcy nie tylko pod względem estetycznym, ale ideowym i dydaktycznym. Wszyscy zostali poinformowani w jakich miejscowościach śląskich działał „śląski Rembrandt” i gdzie można obejrzeć jego twórczość stworzoną w jego warsztacie, do którego należeli także Michael Leopold jego syn i pasierb Jan Liska. Zapraszamy do  Krzeszowa do kościoła Św. Józefa, do Kamieńca Ząbkowickiego, do Ząbkowic, do Muzeum Narodowego we Wrocławiu i w Warszawie. W tym ostatnim  miejscu znajdują się oryginały obrazów byłego opactwa cysterskiego w Lubiążu, gdzie artysta najdłużej działał i tam zmarł w 1706 roku. Udział naszych uczniów w niezwykle ciekawym wykładzie, nie tylko przyczynił się do  pogłębiania wiedzy historycznej o Dolnym Śląsku, obcowania z wysoką kulturą i do wykorzystania w przygotowaniach do matury z języka polskiego.

Joanna Grodzka

Udział klasy III AG w spotkaniu z cyklu Opowieści ze Śląska na temat malarstwa Michaela Willmanna zorganizowanym w Muzeum Historycznym w Lubinie
Skip to content