Międzynarodowe praktyki zawodowe

Międzynarodowe praktyki zawodowe

W lutym uczniowie technikum, w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, wyjadą do Włoch na międzynarodowe praktyki zawodowe.

Głównym celem projektu jest poprawa mobilności zawodowej uczniów, rozwój kompetencji społecznych, doskonalenie umiejętności językowych, nauka tolerancji i poszanowania kultury oraz szeroko pojęta integracja europejska.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna wyłoni, spośród uczniów klas drugich, trzecich i czwartych kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej 20 osób, które wezmą udział w językowych kursach przygotowawczych, szkoleniach interkulturowych oraz warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Spotkanie uczniów, którzy zgłosili chęć udziału w wyjeździe z koordynatorem programu odbędzie się w środę 7 grudnia o godzinie 15.15 w auli. Obecność obowiązkowa !!!

Od tego spotkania rozpocznie się proces rekrutacji.

Wszystkim życzymy powodzenia.

Skip to content