Zagraniczne staże zawodowe oraz wolontariat europejski

11 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Europejskiego Forum Młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej. Mogliśmy powitać Panią Marzenę Pitus – Prezesa Europejskiego Forum Młodzieży oraz wolontariuszy: Salome Keshelashvili i Simone Schirru.

Prelekcja dotyczyła możliwości odbycia zagranicznych staży zawodowych dla absolwentów technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarz.

Zaproszeni goście omówili również szereg kwestii  dotyczących wolontariatu europejskiego.

Wolontariat Europejski jest działaniem programu „Erasmus +”, finansowanego przez Unię Europejską, który w latach 2007-2013 był częścią programu „Młodzież w działaniu”.

Celem Wolontariatu Europejskiego jest promowanie tolerancji i aktywnego obywatelstwa europejskiego, aby umożliwić uczestnikom wykonywanie pracy socjalnej za granicą, zdobywanie nowych umiejętności, a także rozwijanie już istniejących, podnoszenie kompetencji językowych
i doświadczanie integracji międzykulturowej.

Więcej informacji na www.efm.org.pl

Zagraniczne staże zawodowe oraz wolontariat europejski - galeria zdjęć
Skip to content