Vademecum dla rodziców

Drodzy Państwo,

W związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania wszyscy uczymy się, jak odnaleźć się w nowej sytuacji. Jest to szczególnie trudne dla Państwa dzieci, które mogą odczuwać wiele lęków. Jest to zupełnie nowa forma edukacji, natomiast pragniemy podkreślić, że Państwa dzieci  świetnie sobie radząc na zajęciach rewalidacyjnych prowadzonych zdalnie  i aktywnie w nich uczestniczą. Na ten szczególny czas, dobrą formą edukacji byłoby utrzymywanie kontaktu z Państwem celem utrwalenia materiału zrealizowanego w ramach prowadzonych przez nas zajęć. Przygotowałyśmy zatem specjalistyczne pomoce edukacyjne i zachęcamy Państwa do ich wykorzystania w wolnym czasie w domu.

  1. Przykładowe karty pracy znajdziecie Państwo w poniższym linku.

             https://piktografia.pl/gimnazjum-karty-pracy-spis-tresci.html

  1. Trochę pomocnej teorii.

https://docplayer.pl/686160-Wybrane-metody-i-formy-pracy-z-dziecmi-o-specjalnych-             potrzebach-edukacyjnych-poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-w-lubartowie.html

  1. Wybrane metody i formy pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

https://docplayer.pl/686160-Wybrane-metody-i-formy-pracy-z-dziecmi-o-specjalnych-potrzebach-edukacyjnych-poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-w-lubartowie.html

  1. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach.

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/6740/1/Linguodidactica_21_I_Bienkowska_K_Polok_Praca_z_uczniem.pdf

  1. Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach – rekomendacje dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów.

http/www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

  1. Jak uczyć metodą stacji dydaktycznych? Charakterystyka metody i przykłady.

http://jows.pl/sites/default/files/dryjska_0.pdf

  1. Jak rozmawiać z dzieckiem, aby się porozumieć?

http://www.psychoterapia-online.com.pl/jak-rozmawiac-zeby-sie-porozumiec/

  1. Metody pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

https://www.google.pl/search?q=metody+pracy+z+uczniem+niedostosowanym+spo%C5%82ecznie&ei=xCWYXrT0G8qtrgTJqreQBQ&start=20&sa=N&ved=2ahUKEwi05qOy0ezoAhXKlosKHUnVDVI4ChDy0wN6BAgMEDE&biw=1280&bih=645

Skip to content