Światowy Dzień Ziemi

Hasło: Przywróć naszą Ziemię

W 2009 roku dzień 22 kwietnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako Dzień Ziemi. To najważniejsze święto ekologiczne obchodzone na całym świecie. Każdego roku w obchody Dnia Ziemi angażuje się wiele organizacji i stowarzyszeń ekologicznych, instytucji oraz placówek edukacyjnych.

Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii, wiele konferencji i akcji towarzyszących Dniu Ziemi odbywa się w świecie wirtualnym.

Głównym celem święta jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Jest to również doskonała okazja do przedstawienia zagrożeń naszej planety oraz podjęcie dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego, a zdrowiem i życiem ludzi.

W 1992 roku ONZ zorganizowała w Rio de Janeiro międzynarodową konferencję poświęconą środowisku i rozwojowi gospodarczemu, nazwaną Szczytem Ziemi, w której uczestniczyli przedstawiciele 172 państw. Przyjęły one dokument Agenda 21, który określał zasady globalnego programu zrównoważonego rozwoju.
Model zrównoważonego rozwoju zakłada równowagę pomiędzy dobrobytem społeczeństw, rozwojem gospodarczym a ochroną środowiska.

Coraz popularniejsza staje się idea Zero Waste, co dokładnie znaczy zero odpadów”, „zero marnowania”. Jest to styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska. To cel etyczny, ekonomiczny i wizjonerski, aby prowadzić ludzi
ku zmianie praktyk, które naśladują naturalne cykle odnawiania się, gdzie wszelki materiał, którego się pozbyto jest zaprojektowany tak, by być zasobem do wykorzystania przez innych.

Życie wedle idei Zero Waste sprowadza się do stosowania określonych zasad tzw. 5R:

  • odmawiaj (refuse),
  • ograniczaj (reduce),
  • wykorzystaj ponownie (reuse),
  • recyklinguj (recycle),
  • kompostuj (rot).

Czy ja mogę coś zrobić dla Ziemi?

TAK. Jeśli każdy z nas robiłby dla planety jedną małą rzecz dziennie, byłoby to odczuwalne na całej Ziemi, np. rezygnacja z butelek plastikowych czy z torebek foliowych. Nie jest to trudne – wystarczy tylko chcieć!

WWF (World Wilde Fund for Nature) jest jedną z organizacji, zajmujących się ochroną przyrody. Podejmuje ona działania, mające na celu ratowanie najcenniejszych pod względem przyrodniczym miejsc na świecie oraz ratowanie gatunków zagrożonych wyginięciem.

Polskie środowisko naturalne należy do najbardziej unikatowych w skali Europy. Pośród największych drapieżników w Europie jest ryś, zamieszkujący najdziksze zakątki Polski, który bez aktywnej ochrony nie ma szans na przetrwanie.

WWF Polska od 2007 r. prowadzi program wspierania reintrodukcji rysi, dzięki czemu w latach 2007÷2020 do natury wróciło ok. 30 rysi.

W jaki sposób mogę pomóc rysiowi?

Każdy z nas może wspomóc działania WWF, zmierzające do odbudowy populacji tego gatunku, symbolicznie adoptując rysia: https://pomagam.wwf.pl/adoptuj/rys

Otrzymasz imienny certyfikat adopcji na Twój adres mailowy 🙂 

 

Skip to content