Zapraszamy Was do udziału w konkursie fotograficznym „Przyroda w obiektywie”.

Zapraszamy Was do udziału w konkursie fotograficznym „Przyroda w obiektywie”.

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w konkursie fotograficznym „Przyroda w obiektywie”.

Tegoroczne hasło: „Chrońmy klimat – ocalmy przyrodę”

Według najnowszego raport IPCC nawet 3,6 miliarda osób na całym świecie odczuwa już skutki zmian klimatu. To między innymi codzienna walka z żywiołami, ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak susze, powodzie, rekordowe upały i pożary. Konsekwencje kryzysu klimatycznego ponosi cała planeta i jej ekosystemy. Może słyszeliście, że jesteśmy w szóstej fazie masowego wymierania gatunków. To stwierdzenie wynika z podwyższonego tempa ich wymierania. Jednak musi nam się udać uratować planetę przed zmianami klimatu i ocalić przyrodę nie tylko na zdjęciach. Oto kilka prostych kroków, które możemy podjąć:

 1. Zużywaj mniej węgla, ropy i gazu. Oszczędzaj energię.
 2. Postaw na odnawialne źródła energii.
 3. Zostaw samochód, wsiądź na rower lub wybierz środki komunikacji publicznej.
 4. Unikaj częstego korzystania z samolotów: komunikacja lotnicza jest szczególnie szkodliwa dla klimatu.
 5. Ogranicz spożycie mięsa: produkcja mięsa przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych. 
 6. Kupuj eko: wybieraj produkty o mniejszym wpływie na środowisko.
 7. Oszczędzaj wodę.
 8. Wspieraj organizacje i ruchy działające dla klimatu.
 9. Chroń lasy, sadz drzewa.
 10. Ogranicz powstawanie odpadów.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami, przedstawiające przyrodę w mieście i na wsi (ksero na zwykłym papierze niedopuszczalne).
 • Każdy uczestnik może przedstawić max 5 fotografii w formacie 10×15, 13×18 lub większe (fotografie nie są zwracane uczestnikowi).
 • Prace należy przekazać do p. Ewy Wiciak s.29 do dnia 29.05.2024r.
 • Ocenie podlegać będzie: estetyka, oryginalność, zgodność z tematyką.

FINAŁ:

 • Wyniki konkursu zostaną podane na stronie szkoły.
 • Przewidywana uroczystość rozdania dyplomów i nagród dla zwycięzców odbędzie się w czerwcu 2024r. 
Skip to content