LUBIMY POMAGAĆ!!! 

Samorząd Uczniowski dziękuje uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za wsparcie i zaangażowanie w akcje charytatywne, organizowane na terenie szkoły i poza nią. Dziękujemy za bezinteresowną pomoc w przygotowaniu Szlachetnej Paczki, za granie z WOŚP, za działania na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci oraz za każdy „grosik”, wrzucony do puszek w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, wspierającej dzieci, które nie wychowują się we własnych rodzinach. Dziękujemy Jackowi, Michałowi i Maćkowi z klasy 2ZMK za pracę na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej w Lubinie. 

LUBIMY POMAGAĆ!!!
Skip to content