Koniec nauczania zdalnego!

Koniec nauczania zdalnego!

Szanowni Rodzice.

Drodzy uczniowie.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka zdalna zostaje skrócona do 20 lutego 2022 r.

W związku z powyższym uczniowie wszystkich klas Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego
w Lubinie od 21 lutego 2022 r. (od poniedziałku) wracają do szkoły i wszystkie zajęcia realizują stacjonarnie.

Artur Pastuch

Skip to content