Zapraszamy Was do udziału w konkursie fotograficznym „Przyroda w obiektywie”.

Przyroda w obiektywie

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w konkursie fotograficznym „Przyroda w obiektywie”.

Tegoroczne hasło: „Odbetonowani – przyroda w mieście i wokół nas”

Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami, przedstawiające przyrodę w mieście i na wsi.

Odbetonowanie dużych miast i przestrzeni wokół domów w mniejszych miejscowościach i wsiach, to jeden z kierunków adaptacji do zmian klimatu.

Wszechobecna w polskich miastach „betonoza” coraz częściej powoduje powodzie. Domy, parkingi, drogi, chodniki i place – to dziś często tony betonu i asfaltu. Dla klimatu i mieszkańców miast nie jest to dobre. Zalane ulice i domy to nie tylko straty materialne, ale i duże zagrożenie dla przyrody, zdrowia i życia ludzi. Nadmierna ilość betonu powoduje, że woda nie ma gdzie wsiąkać. Kumuluje również energię. Zgromadzona energia dość trudno przenika na obszary sąsiadujące z betonem. A dni gorących i z większą ilością temperatur ekstremalnych przybywa. Tym samym ilość zgromadzonej energii stale rośnie. Taka kumulacja w znaczący sposób utrudnia roślinom, w szczególności drzewom, funkcjonowanie i spełnianie funkcji przeciwdziałania skutkom zmian klimatu. Betonoza wpływa również na spadek jakości powietrza. Sucha i nagrzana powierzchnia jest przyczyną zwiększenia udziału ilości pyłu oraz wielu bardzo szkodliwych substancji chemicznych dla zdrowia ludzi. Takie brudne powietrze jest doskonałym siedliskiem dla chorobotwórczych mikroorganizmów.

Stąd ważne abyśmy uświadomili sobie ten problem, a jego rozwiązanie stanowiło wyzwanie dla nas na przyszłość.

 1. ORGANIZATOR KONKURSU: Zespół Szkół Nr 2 Jana Wyżykowskiego w Lubinie
 2. CELE KONKURSU:
 • zachęcenie uczniów do poznawania przyrody i zachodzących w niej zjawisk oraz zwrócenie uwagi problem betonozy,
 • motywowanie uczestników do poszerzania wiedzy związanej z zagrożeniami i ochroną przyrody,
 • propagowanie postaw proekologicznych i zachęcenie do wyborów w życiu codziennym, które mogłyby przeciwdziałać zmianom klimatu,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej
 • prezentacja twórczości uczniów w dziedzinie fotografii
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
 • Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami, przedstawiające przyrodę w mieście i na wsi.
 • Każdy uczestnik może przedstawić max 3 fotografie w formacie 10×15 lub 13×18
 • Prace należy przekazać do p. Ewy Wiciak s.29 do dnia 31.05.2022
 • Ocenie podlegać będzie: estetyka, oryginalność, zgodność z tematyką
 1. FINAŁ
 • Wyniki konkursu zostaną podane na stronie szkoły
 • Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie szkoły
 • Przewidywana uroczystość rozdania dyplomów i nagród dla zwycięzców odbędzie się w czerwcu 2022r.
 • Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu p. Ewy Wiciak na podany adres: wiciak@zs2lubin.pl
Skip to content