Informacja dla rodziców

 

Szanowni Państwo.

 

 

Informuję, iż w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, szkoła prowadzi nauczanie na odległość tzw. nauczanie zdalne.

Wspomniane nauczanie jest w chwili obecnej koniecznością i wymaga od nauczycieli pełnej mobilizacji, współpracy, podjęcia działań w celu równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu, sprawdzenia jego wiedzy z uwzględnieniem indywidualnych możliwości psychofizycznych.

Jest to bardzo trudne zadanie, które nie zostanie zrealizowane bez Państwa pomocy.

Dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Postaramy się, aby stosowane przez nas formy nauczania zdalnego były zgodne z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną i zaleceniami dotyczącymi czasu korzystania z komputera.

Nauczyciele starają się, dostosowując program nauczania do aktualnych warunków, realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z planem lekcyjnym dla danego oddziału klasowego.

Nauka prowadzona na odległość jest realizowana z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, platform edukacyjnych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, komunikatorów i innych dostępnych form kontaktu z uczniami. Liczy się dla nas przede wszystkim aktywność uczniów, kontakt z wychowawcą i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

W tym miejscu bardzo Państwa proszę o sprawdzenie, czy dziecko uczestniczy w zajęciach, czy otrzymuje od nauczycieli informacje za pomocą poczty elektronicznej.

W razie jakichkolwiek problemów technicznych oferujemy naszą pomoc.

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Zajęcia praktyczne niemożliwe do zrealizowania podczas nauki zdalnej, będą realizowane w kolejnych latach nauki.

Ufam, że z Państwa pomocą uda nam się zapewnić ciągłość funkcjonowania szkoły w tym trudnym okresie.

 

                                                                                                         Z poważaniem.

 

                                                                                                         Artur Pastuch

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2

im. Jana Wyżykowskiego                                                                                                                            w Lubinie

Skip to content