III Konkurs na ozdobę choinkową „Piernikowe dekoracje”

Piernikowe dekoracje

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu na ozdobę choinkową, który adresowany jest do dzieci jak i osób dorosłych. Tegorocznym tematem konkursu jest ozdoba choinkowa wykonana z ciasta piernikowego (jako zamiennik ciasta można wykorzystać masę solną lub porcelanową). Ozdoby mogą przybierać różne kształty przedstawiające tradycyjne motywy związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

Termin przekazania prac konkursowych do 4 grudnia 2021 roku do siedziby organizatora: Muzeum Historycznego w Lubinie, ul. Rynek 28, pokój nr 20.

Prace zostaną ocenione i nagrodzone w następujących kategoriach:

I kategoria – dzieci w wieku przedszkolnym,

II kategoria – dzieci w wieku szkolnym (szkoły podstawowe),

III kategoria – dorośli,

IV kategoria – podopieczni ośrodków szkolono wychowawczych.

Regulamin III Konkursu na ozdobę choinkową „Piernikowe dekoracje ”

1. Organizator konkursu: Muzeum Historyczne w Lubinie, ul. Rynek 28, 59-300 Lubin

2. Cele konkursu:
– kultywowanie i upowszechnienie tradycji pieczenia świątecznych pierników,
– zdobywanie wiedzy na temat wzorów, kształtów i technik zdobienia pierników,
– popularyzowanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania ozdób choinkowych,
– pobudzanie inwencji twórczej dzieci i dorosłych,
– rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności manualnych,
– pielęgnowanie zwyczaju przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.

3. Zadanie konkursowe:
Tegorocznym tematem konkursu jest ozdoba choinkowa wykonana z ciasta piernikowego (jako zamiennik ciasta można wykorzystać masę solną lub porcelanową). Ozdoby mogą przybierać różne kształty przedstawiające tradycyjne motywy związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

4. Wymogi techniczne wykonania prac:
– ozdoba może być wykonana z ciasta piernikowego, masy solnej lub porcelanowej
– waga ozdób powinna umożliwić ich swobodne powieszenie na choince, bez nadmiernego obciążania gałęzi (maksymalna wielkość do 15 cm),
– każda ozdoba musi posiadać otwór umożliwiający przeciągnięcie wstążki do zawieszenia na choince,
– technika uzyskania formy piernika dowolna: wycięcie foremką, odciśnięcie, płaskorzeźba, forma przestrzenna,
– technika zdobienia dowolna.

5. Kategorie:
I kategoria – dzieci w wieku przedszkolnym,
II kategoria – dzieci w wieku szkolnym (szkoły podstawowe),
III kategoria – dorośli,
IV kategoria – podopieczni ośrodków szkolono wychowawczych.

6. Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Lubina.
Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę. Praca powinna spełniać wszystkie „normy” ozdoby choinkowej, jak wskazuje temat konkursu. Do pracy powinien być dołączony załącznik w postaci zaklejonej koperty, zawierającej wewnątrz kartę zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych /załącznik nr 1/.

7. Przebieg konkursu:
Termin przekazania prac konkursowych do 4 grudnia 2021 roku do siedziby Organizatora: Muzeum Historycznego w Lubinie, ul. Rynek 28, pokój nr 20. Jury będzie oceniać oryginalność, staranność, pomysłowość, nawiązanie do symboliki, walory artystyczne i estetyczne, technikę wykonania. Oceny prac dokona specjalnie powołana komisja konkursowa, która dokona wyłonienia laureatów i sporządzi protokół z konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi 6 grudnia 2021 r. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o sposobie odbioru nagród.

8. Postanowienia końcowe:
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora. Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność organizatora. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

Wszelkie informacje o konkursie udzielane są pod adresem:
konkursy@muzeum.lubin.pl oraz pod numerem tel. 76 754 45 00, 728 936 276.

Pobierz

 

Skip to content