Canva Challenge

Regulamin Szkolnego Konkursu Językowo-Informatycznego

„Canva Challenge”

 1. Cel konkursu:
 • doskonalenie umiejętności językowych,
 • doskonalenie umiejętności informatycznych,
 • inspirowanie uczniów do twórczych działań,
 • kształtowanie do swobodnej ekspresji,
 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.
 1. Uczestnicy konkursu:
 • Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
 1. Praca konkursowa:
 • praca powinna być wykonana w technice komputerowej w dowolnym edytorze grafiki (np. Canva),
 • praca powinna być wykonana w angielskim,
 • praca powinna mieć formę broszury lub ulotki,
 • praca może być związana z profilem uczestnika (np. uczniowie o profilu hotelarskim – broszura z ofertą hotelu, turystycznym – broszura z ofertą biura podróży, wycieczką, logistycznym – oferta firmy logistycznej itd.),
 • gotowy plik należy nazwać wg poniższego wzoru imię_nazwisko_klasa.jpg (jan_kowalski_4bt.jpg),
 • prace będą oceniane pod względem estetycznym, graficznym oraz językowym,
 • prace nadesłane na konkurs muszą spełniać wszystkie kryteria praw autorskich,
 • prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw i w ramach publikacji,
 • za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana przez organizatora,
 • prace należy przesłać na adres bujak@zs2lubin.pl do dnia 01.03.2020 r.,
 • prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 1. Wyniki konkursu:
 • Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową,
 • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dnia 5 marca 2020 r. na długiej przerwie na holu angielskim.
Skip to content