22.10.2021r. – Dzień Patrona oraz 55-lecie Szkoły

Dzień Patrona Jana Wyżykowskiego

W piątek, 22 października obchodzić będziemy uroczyście Dzień Patrona Jana Wyżykowskiego połączony z uroczystością 55-lecia Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie.
W tym dniu przewidziane są wystawy, konkursy, prelekcje poświęcone naszemu Patronowi. Na zakończenie obchodów odbędzie się bieg po zdrowie z Janem Wyżykowskim oraz wspólne sadzenie tulipanów.
Wszystko zostanie okraszone pierogami ruskimi, ulubioną potrawą Jana Wyżykowskiego.

Wszystko rozpoczęło się 1 września 1966 r., kiedy to w naszym mieście otworzono Zasadniczą Szkołę Handlową. Na przestrzeni lat zmieniały się nazwy szkół i ich siedziby:

Siedziba ZSH dla pracujących w 1966 r. przy ul M. Curie-Skłodowskiej 6

Siedziba ZSH dla pracujących w 1966 r. przy ul M. Curie-Skłodowskiej 6

Siedziba szkoły w latach 1967-1969 przy ul. M. Kopernika 16

Siedziba szkoły w latach 1967-1969 przy ul. M. Kopernika 16

Siedziba szkoły w latach 1969-1970 przy ul. M- Curie-Skłodowskiej 4

Siedziba szkoły w latach 1969-1970 przy ul. M- Curie-Skłodowskiej 4

szkoła

Siedziba szkoły w latach 1970-1972 przy ul. Kościuszki 9

Siedziba szkoły w latach 1972-1996 przy ulicy Kościuszki 5

Siedziba szkoły w latach 1972-1996 przy ulicy Kościuszki 5

1 września 1996 r. w wyniku przekształceń placówka otrzymała nową siedzibę przy ul. Szpakowej 1 i zmieniła nazwę na Zespół Szkół nr 2 w Lubinie.
W skład zespołu wchodziły następujące szkoły: IV Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ekonomiczne, Liceum Handlowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która wygasła w 2000 r. Licea zawodowe zostały przekształcone w technika, utworzono Liceum Profilowane, które po kilku latach zamknięto.

Zespół Szkół Nr 2 w Lubinie

W październiku 2011 r. podczas obchodów 45-lecia szkoły nadano placówce imię Jana Wyżykowskiego, odkrywcy polskiej miedzi.

Tablica Pamiątkowa Jan Wyżykowski
Nadanie szkole imienia Jana Wyżykowskiego - 21-22.10.2011

Obecnie w szkole funkcjonują następujące kierunki techniczne: technik logistyk, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych. W szkole branżowej: kucharz/ monter usług budowlanych.

W 2019 r. do Zespołu Szkół nr 2 dołączyło III Liceum Ogólnokształcące z klasami mundurowymi, z klasami z rozszerzonym językiem angielskim i klasą matematyczną.

Skip to content