Zwolnieni z Teorii

Po ubiegłorocznym sukcesie tegorocznych uczniów klasy 2A w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”, po raz drugi zdecydowaliśmy się podjąć próbę realizacji projektów społecznych. W ramach promocji akcji pani Joanna Krasny zaprosiła do szkoły wolontariuszkę Oliwię Wyżykowską. Na spotkaniu w auli, 21 września 2020 r., młodzież dowiedziała się między innymi, dlaczego warto wykonać własny projekt, jakie projekty już powstały w ramach Olimpiady, w jaki sposób przystąpić do akcji, ukończyć projekt i otrzymać certyfikat, kto jest partnerem olimpiady „Zwolnieni z teorii”. Uczniowie otrzymali ulotki, a na tablicach ogłoszeniowych rozwieszono plakaty z informacjami o Olimpiadzie. Czekamy na zgłoszenia. Więcej na stronie: zwolnienizteorii.pl

Czekamy na zgłoszenia.

Skip to content