Zbiórka zużytych baterii

W dniach 28-29 listopada 2018 roku nastąpi odbiór zużytych baterii, zebranych w ramach kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina”. Placówki, które zbiorą najwięcej baterii w przeliczeniu na jednego ucznia, otrzymają dodatkowe nagrody od firmy odbierającej baterie.

Zużyte baterie można przynosić do dnia 28 listopada (rano) do Sali 123 lub do nauczycieli geografii.

Skip to content