Program PO WER

PRAKTYKA WE WŁOSZECH I HISZPANII

EDYCJA 2019

Program PO WER

Program PO WER

PRAKTYKA W PORTUGALII I WE WŁOSZECH

EDYCJA 2016

Od 29.02.2016r. grupa piętnastu uczniów z klas III i IV uczących się w zawodach technik hotelarstwa, obsługi turystycznej, ekonomista oraz technik żywienia i usług gastronomicznych pod opieką p. Ewy Waśniewskiej uczestniczyła w 3-tygodniowej praktyce zawodowej w Bolonii we Włoszech. Druga grupa, 10 uczniów z klasy III i IV uczących się w zawodach technik ekonomista i technik logistyk wyjechała pod opieką p. Iwony Wiśniewskiej , na praktykę w portugalskiej Evorze. Praktyka i pobyt w Bolonii i Evorze realizowane są w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europe z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

PRAKTYKA NA MALCIE I WE WŁOSZECH 

EDYCJA 2017

W tym roku, od 26 lutego  do 17 marca,  grupa 15 uczniów z klas III  uczących się w zawodach technik hotelarstwa, obsługi turystycznej, ekonomista, logistyk oraz  technik żywienia i usług gastronomicznych pod opieką p. Ewy Waśniewskiej i p. Agnieszki Nowak uczestniczyła w 3-tygodniowej praktyce zawodowej w Bolonii we Włoszech. Druga grupa, 10 uczniów, wyjechała pod opieką p. Ingi Kruk, wyjechała na praktykę na Maltę. Praktyka i pobyt w Bolonii oraz na Malcie realizowane są w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej  z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

 


 

Skip to content