PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Europejskie praktyki zawodowe II – 2019

Erasmus+ 2019

W roku szkolnym 2018/2019  szkoła realizowała projekt o numerze 2018-1-PL01-KA102-049441, który był  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Projekt umożliwił  25 uczniom   klas III  uczących  się w zawodach technik hotelarstwa,  technik obsługi turystycznej,  technik  logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz fototechnik realizację  miesięcznych   praktyk  zawodowych we Włoszech  oraz w Hiszpanii.

Ciekawe informacje w sieci na nasz temat:

serwis lubin.pl >> link

serwis legnica.fm >> link

Poprzenie wersje programu Erasmus+

Zebrania z rodzicami

W dniu
18 listopada 2021 r.
(czwartek)
zapraszamy
Wszystkich Państwa
na

Rodziców klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych
o godzinie 17.00.

Skip to content