SZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNO-MATEMATYCZNY „GeoMat”

Dla wszystkich, którzy chcą poznać tajemnice otaczającego ich świata

i nie lekceważą osiągnięć królowej nauk.

Jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę, umiejętności geograficzne i matematyczne oraz przygotować się do matury, weź udział w konkursie.

Zakres materiału:

  1. Odczytywanie współrzędnych geograficznych, obliczanie rozciągłości równoleżnikowej i południkowej.
  2. Skala mapy.
  3. Podział map ze względu na skalę, w której zostały wykonane.
  4. Obliczanie odległości, powierzchni i skali.
  5. Obliczanie średniego nachylenia terenu (np. spadku rzeki).
  6. Odczytywanie treści mapy.
  7. Wysokość bezwzględna i wysokość względna.
  8. Obliczanie wysokości Słońca nad widnokręgiem w momencie górowania.
  9. Obliczanie czasu słonecznego.
  10. Wyznaczanie trasy wycieczki na podstawie mapy.

Konkurs odbędzie się 28.05.2019 roku na 4 godzinie lekcyjnej w sali nr 123.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmuje J. Przygoda do dnia 20.05.2019 r.

Skip to content