SKRÓCENIE ZAJĘĆ W DNIU 28 WRZEŚNIA 2018r

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego 59-300 Lubin, ul. Szpakowa 1 tel./fax 76 849 72 33

Zarządzenie S.0131.76.2018 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie z dnia 24 września 2018 roku w sprawie skrócenia zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 14 ust 9 Statutu Szkoły zarządzam, co następuje:

§1

W związku z organizacją Dnia Chłopaka w Szkole w dniu 28 września 2018 r. skracam czas trwania lekcji i przerw międzylekcyjnych – vide: załącznik.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

LEKCJE W DNIU 28. 09. 2018 r.

1. 8.00 – 8.40

2. 8.45 – 9.25

3. 9.35 – 10.15

4. 10.25-11.05

5. 11.40-12.25

6. 12.35-13.20

7. 13.30-14.15

8. 14.20-15.05

9. 15.10-15.55

Skip to content