KANDYDACIE, JEŚLI STARASZ SIĘ O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO  W NASZEJ SZKOLE PAMIĘTAJ, ŻE:

PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Warunkiem zakwalifikowania do przyjęcia do OPW jest przystąpienie do testu  prób sprawności fizycznej. 

Termin testu prób sprawności fizycznej odbędzie się we

wtorek  7 czerwca 2022 r. o godzinie 12.00

w sali gimnastycznej  Zespołu Szkól  Nr 2  w Lubinie przy ul. Szpakowej 1.

PAMIĘTAJ!!! PRZED TESTEM

  • zarejestruj się,
  • wypełnij wniosek w systemie,
  • przynieś osobiście do naszej szkoły od 16.05.2022 r. do 31.05.2022r.
    Pamiętaj o podaniu swojego aktualnego nr telefonu.

Warunki dopuszczenia do testu jest:

  • przedstawienie zgody rodzica/prawnego opiekuna na udział w teście córki/syna, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy OPW.

                     Do pobrania zgoda

  • przedstawienie zaświadczenia lekarskiego (lekarz rodzinny) o braku przeciwwskazań do czynnego udziału w teście. Zaświadczenie powinno być wystawione nie więcej niż 14 dni przed przystąpieniem do testu.


Brak któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje
wykluczeniem kandydata z testu.

W/w dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły wraz z wnioskiem o przyjęcie do oddziału Przygotowania Wojskowego  lub przynieść w dniu testu sprawności fizycznej 7czerwca 2022 na godzinę 12.00.

Chcesz wiedzieć co będzie na teście sprawności fizycznej?
OTWÓRZ 
załącznik  nr 1 regulaminu rekrutacji.

Skip to content