POWRÓT UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Szanowni Państwo!

Sytuacja epidemiczna w kraju ulega poprawie, co oznacza, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego nasi uczniowie będą stopniowo wracali do szkoły. W związku z powyższym od 17  do 28 maja przechodzimy na naukę w tzw. systemie hybrydowym, a od 31 maja br. wszyscy uczniowie rozpoczną kształcenie
w formie stacjonarnej (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Od 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r. 50% uczniów realizuje wszystkie zajęcia dydaktyczne w szkole według obowiązującego planu lekcji, a pozostałe 50% uczy się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Sale w planie lekcji nie ulegają zmianie. Uczniowie przemieszczają się po szkole i korzystają z przerw lekcyjnych.

Harmonogram nauki w tzw. systemie hybrydowym:

Od 17 do 21 maja 2021 r. w szkole zajęcia realizują, zgodnie z planem, klasy pierwsze i trzecie technikum, klasa pierwsza i trzecia szkoły branżowej oraz klasa pierwsza liceum: 1 AE, 1 AG, 1 AL,        1 AP, 1 HA, 1 ZMK, 1 A, 3 AE, 3 AG, 3 AL, 3 PL, 3 HT, 3 ZK. W tym terminie zajęcia w szkole będzie realizowała również klasa 2 A i 2 B liceum: razem 15 oddziałów. Uczniowie pozostałych klas nadal uczą się
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 24 do 28 maja 2021 r. w szkole zajęcia realizują klasy drugie technikum oraz oddziały liceum po szkole podstawowej: 2 AE, 2 AG, 2 AL, 2CL, 2 AT, 2 HA, 2 AP, 2 BE, 2 BG, 2 BL, 2 BT, 2 HB, 2 BP, 2 C,     2 D, 2 E: 16 oddziałów. Uczniowie pozostałych klas wracają do nauki z wykorzystaniem metod               i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu realizowane w szkole oraz u pracodawców funkcjonują bez zmian tzn. stacjonarnie.

Skip to content