Porozumienie o współpracy w ramach programu „Cyfrowa Przyszłość Miedzi”

Cyfrowa Przyszłość Miedzi - porozumienie o współpracy
W dniu 4 października br. w ramach programu „Cyfrowa Przyszłość Miedzi”, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji nawiązał współpracę z Zespołem Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie. Pan Adam Bugajczuk – zastępca Dyrektora Oddziału COPI KGHM, oraz Dyrektor Artur Pastuch, reprezentujący szkołę, wspólnie podpisali porozumienie.
 
Głównym celem programu „Cyfrowa Przyszłość Miedzi” jest zapewnienie rozwoju uczniom szkół ponadpodstawowych w zawodach, w których umiejętności cyfrowe są kluczowe. Współczesna branża IT dominuje nie tylko ze względu na zapotrzebowanie pracodawców, ale także atrakcyjność oferowanych wynagrodzeń. Program pilotażowy, w którym brali uczniowie kierunku technik programista jednoznacznie wykazał, że kształtowanie kompetencji cyfrowych już na wczesnym etapie edukacji ma ogromne znaczenie.
Skip to content