Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

21 marca 2019, odbyła się 26 pielgrzymka maturzystów Diecezji Legnickiej na Jasną Górę. Udział w niej wzięło 43 uczniów naszej szkoły. Razem z nauczycielami i katechetami, wzięli udział w konferencji pt.: po co Kościół w życiu?, modlili się podczas uroczystej mszy świętej w kaplicy Jasnogórskiego obrazu „Czarnej Madonny” oraz zwiedzili miejsca o szczególnej wartości kulturowej i historycznej dla naszego narodu. Pielgrzymka była również czasem integracji zespołów klasowych, okazją do refleksji nad wyborem życiowej drogi a także rozwijaniem talentów wokalnych. 
Skip to content