20 listopada uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół nr 2 w Lubinie włączyli się aktywnie w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF

Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF

Uchwalona 20 listopada 1989 r.  Konwencja o prawach dziecka gwarantuje wszystkim dzieciom równość wobec prawa. Każde dziecko, bez względu na swoje pochodzenie, narodowość, przynależność etniczną, kolor skóry, wyznawaną religię, status społeczno-ekonomiczny ma takie same prawa. Wszędzie na świecie prawa dziecka powinny być respektowane. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy. W naszej szkole Marszałek Samorządu Uczniowskiego przygotował wykład dla przedstawicieli każdej klasy, dotyczący znajomości konwencji i podstawowych praw dziecka. Uczniowie przynieśli niebieskie balony, z których wykonano w szkole dekoracje, klasa 1AL rozwiesiła na tablicach informacje dotyczące praw dziecka oraz na drzwiach gabinetów, krótką wzmiankę o organizowanej akcji. Na szkolnym „telebimie” można było poczytać wiadomości  związane z rocznicą uchwalenia Konwencji praw dziecka. W tym dniu obowiązywał kolor niebieski, jako symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.

Samorząd Uczniowski, wraz z opiekunami, dziękuje wszystkim za zaangażowanie w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

Skip to content