Literacki Mural- projekt graficzny

Dzieła malarskie na ścianach budynków
https://www.gazetasenior.pl/mural-3d_poznan
https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU8479

Proponujemy konkurs, który może być wyzwaniem dla wielu młodych ludzi. Daje on możliwość pokazania swoich umiejętności w obsłudze programów graficznych, kreatywności  w tworzeniu obrazów plastycznych,  skojarzeń, wykazania się wyobraźnią przestrzenną oraz znajomością literatury związanej z tworzonym projektem.

Wstęp:

„W przestrzeń wielu miast na stałe wpisują się murale. Coraz częściej zamiast bezsensownych bazgrołów, czy szpecących niejednokrotnie mury graffiti, na wielu ścianach powstają dekoracyjne i artystyczne rysunki, które wzbudzają nie tylko zainteresowanie, ale i zachwyt, cieszą oko i ubarwiają szarą, miejską rzeczywistość, a tym samym coraz częściej aspirują do arcydzieł sztuki współczesnej.

Nazwa „mural” pochodzi z języka hiszpańskiego i jest określeniem dekoracyjnego malarstwa ściennego, Obecnie moda na murale jest coraz bardziej aktywna i na stałe wpisuje się w przestrzeń wielu miast.

Jednym z wyjątkowych tego typu dzieł, wzbudzających zachwyt oglądających, jest mural o wdzięcznej nazwie: „Opowieść środeczka z trębaczem na dachu i kotem w tle”, wykonany na ścianie jednej z kamienic Poznania. Jeszcze kilka lat temu  można było zobaczyć smutną, boczną ścianę czteropiętrowej kamienicy, częściowo wyburzonej…dzisiaj ta ściana zachwyca…

Literacki Mural- projekt graficzny

 Wykonany w technice trójwymiarowej 3D mural z poznańskiej Śródki stanowi namacalny przykład, jak można ożywić szare ściany wielu budynków. O śródeckim „cudzie” zrobiło się głośno, także poza granicami Polski. Jego zdjęcia pojawiły się na najważniejszych portalach internetowych, nie tylko poświęconych architekturze…”

Takich perełek nie brakuje również w naszym mieście (Załacznik nr 2 – zdjęcia).

Zapraszamy do konkursu, może Twój projekt zyska uznanie włodarzy naszego miasta i doczeka się realizacji w konkretnej przestrzeni Lubina?

Opracowanie: Lucyna K.

Lubin – miastem historycznych murali i patriotycznych grafów

Temat konkursu: 

„Literacki Mural- projekt graficzny”

Co to jest mural? To wielki ścienny obraz, który upiększa przestrzeń,
dodaje koloru i sprawia, że nawet zwyczajny blok,
ściana budynku może wyglądać
jak dzieło sztuki.

Cel główny:

Opracowanie projektu nawiązującego do konkretnej literatury: bohatera literackiego, historycznego, ciekawej tematyki literackiej.  Tematem konkursu jest plastyczna  aranżacja wydzielonej przestrzeni  np. na budynku szkoły, przedszkola, żłobka, biblioteki etc.
Ważne jest połączenie elementów literatury, grafiki  i malarstwa jako ”obrazu naściennego”  w formie grafiki komputerowej  lub w innej formie plastycznej o dowolnej technice.  Obrazy mogą być tworzone od podstaw, mogą tez być wynikiem obróbki zeskanowanych zdjęć,  obrazów, graficznej lub plastycznej realizacji przestrzeni- konkretna ściana dowolnie wybranego budynku.

Cele szczegółowe:

– rozbudzanie zainteresowań uczniów rozwojem grafiki komputerowej
– poznanie tematycznej literatury
– wykorzystanie różnych źródeł informacji (Internet, literatura tematyczna, obrazy, zdjęcia etc.)
– rozwijanie kreatywności i wyobraźni przestrzennej
– prezentowanie własnych osiągnięć
– korzystanie z licencjonowanego oprogramowania oraz innych materiałów wg. zasady prawa
  autorskiego
– rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie

Problematyka:
– grafika komputerowa (dowolny program)
– forma plastyczna- dowolna technika

Metody i formy pracy:
– praca indywidualna
– praca w małych grupach (max 3 osoby)

Środki dydaktyczne:
– literatura tematyczna, zdjęcia, obrazy, Internet
– programy komputerowe
– różne motywy na mural- ciekawsze murale w Polsce (Załacznik nr 2 – zdjęcia)

Forma prezentacji projektu:

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu muralu na dowolny  temat  literacki
np. literatura klasyczna, fantastyczna,  naukowa oraz wskazaniu ściany, na której mógłby  powstać: np. jedna ze ścian waszej szkoły, przedszkola, żłobka, ściana  wejściowa do budynku Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie przy ulicy Marii Konopnickiej 5 lub dowolny budynek naszego miasta.   

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Lubinie przy ulicy Marii Konopnickiej 5.
 2. Kontakt do Biblioteki Pedagogicznej: tel.: 76/ 72 46 001, w dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10.00 – 14.00;
  e-mail: lubin@lubin.dbp.wroc.pl
 3. Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych (kl. 6-8) i szkół ponadpodstawowych.
 4. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów murali przedstawiających dowolny temat  literacki
 5. Zadanie konkursowe polega na wybraniu konkretnej ściany dowolnego budynku naszego miasta oraz przygotowaniu 1- 2 projektów murali  w technice komputerowej lub plastycznej dowolną techniką.  Należy  podać tytuł projektu, tytuł dzieła literackiego będącego inspiracją dla projektu oraz informacje o autorze/autorach tj. imiona i nazwiska, nazwę i adres szkoły oraz nazwisko opiekuna ucznia/ uczniów.
 6. Najlepsze projekty murali wskazanych przez komisję konkursową zostaną nagrodzone.
 7. Technika wykonania muralu na dowolną  na elewację budynku: projekt wykonany techniką komputerową  lub w formie plastycznej (dowolna techniką).
 8. Karta zgłoszenia uczestnika powinna zostać wysłana do 18 listopada 2022r.
 9. Do  09 grudnia 2022r. należy przesłać projekty  w postaci pliku graficznego lub zdjęcia  na podany adres e- mail:  lubin@lubin.dbp.wroc.pl
 10. Wszystkie nadesłane prace oceni komisja konkursowa do 16  grudnia 2022r.
 11. Wybrane projekty murali  zostaną opublikowane na stronie naszego Facebooka:
  Biblioteka Pedagogiczna Lubin,  w prasie lokalnej.
 12. Kryteria oceny projektu:
  – pomysłowość i oryginalność koncepcji
  – zgodność z tematyką konkursową (literacki mural)
  – dopasowanie projektu muralu do ściany oraz otoczenia
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku, gdy nie wpłynie żadne zgłoszenie konkursowe lub gdy żadne z dostarczonych zgłoszeń konkursowych nie spełni warunków regulaminu.

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia uczestnika konkursu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załacznik nr 1- zgoda 2022)
 2. Przykładowe zdjęcia murali w Lubinie i innych miastach (Załacznik nr 2 – zdjęcia)
 3. Zdjęcie elewacji budynku Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie, ul. M. Konopnickiej 5 (zdjęcie)

Zapraszamy do konkursu:
Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie 

Skip to content