Lekcja otwarta z przedmiotu Obsługa turystyczna

Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna”
Franklin Delano Roosevelt

4 marca 2018 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie odbyła się lekcja otwarta z przedmiotu Obsługa turystyczna. W lekcji uczestniczyli uczniowie klasy 2 AT. Zajęcia prowadziły panie: Ewa Waśniewska
i Magdalena Kozicka – Dygdałowicz. Lekcję obserwowały panie: Patrycja Fiszer, Joanna Politowicz oraz Joanna Grodzka.
Celem zajęć było zaprezentowanie wybranych zabytków powiatu lubińskiego w kontekście atrakcyjności turystycznej powiatu. Podczas lekcji uczniowie wraz z nauczycielami brali udział w grze dydaktycznej, obejrzeli prezentację multimedialną, filmik dotyczący dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego naszego regionu oraz przedstawili największe atrakcje powiatu lubińskiego.

Lekcja otwarta została przygotowana w konsultacji z panią Marią Słaboń – doradcą metodycznym.

Lekcja okazała się ciekawym pomysłem na wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami
i  dzieleniem się spostrzeżeniami na temat możliwości korzystania z nowych technologii i metod aktywizujących uczniów.

Serdecznie dziękujemy za udział w lekcji!

Skip to content