Zapraszamy do udziału w konkursie językowo-plastycznym „Idioms in pictures”

Idioms in pictures

Idiom czyli wyrażenie językowe (najczęściej kilkuwyrazowe), którego znaczenie jest inne, niż wynika to ze znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących w skład idiomu oraz z reguł językowych. Jest ono właściwe dla danego języka i rzadko istnieje możliwość dosłownego przetłumaczenia go na inny język.

Serdecznie zachęcamy uczniów klas 1-3 Zespołu Szkół nr 2 w Lubinie (Liceum, Technikum, Szkoła Branżowa) do udziału w konkursie językowo-plastycznym Idioms in pictures”.

Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu idiomów języka angielskiego w formie plastycznej, graficznej.

Prace wykonane w formacie dowolnym (min. A4), dowolną techniką plastyczną płaską (malarską, rysunkową, grafiką komputerową, wydzieranką, itp.)

Uczestnik konkursu ilustruje podany idiom w języku angielskim oraz umieszcza właściwy podpis.

Podpisane prace można dostarczać do nauczycieli języka angielskiego p. Taler (s.21), p. Kasprzyszak (s.124) do dnia 05.04.2023.

Skip to content