Historia informatyki w Polsce

Dnia 10.12.2018r. W naszej szkole odbył się pokaz prezentacji multimedialnych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości naszego kraju. Zadaniem uczestników konkursu było jak najlepsze i najciekawsze wykonanie swojej pracy na temat historii informatyki z ostatnich stu lat. Spośród kilkunastu prac wyłoniono dwie najlepsze, które zostały następnie zaprezentowane w auli w obecności zainteresowanych uczniów.

Wyróżnione zostały prace uczennic z klasy 1PL Dajany Kozdrowskiej oraz Kariny Mościńskiej

opiekun p. Grzegorz Stecki

Zebrania z rodzicami

W dniu
18 listopada 2021 r.
(czwartek)
zapraszamy
Wszystkich Państwa
na

Rodziców klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych
o godzinie 17.00.

Skip to content