2. edycja akcji czytelniczej organizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Lubinie pod hasłem „Czytanie pod chmurką 2022”.

Uczniowie klasy 2 ZMK w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie wraz z wychowawcą klasy – Agnieszką Sabat-Żełobowską, wzięli udział w 2. edycji akcji czytelniczej „Czytanie pod chmurką”, której pomysłodawcą była Biblioteka Pedagogiczna w Lubinie. Celem akcji było propagowanie wśród młodzieży twórczości polskich autorów oraz inicjowanie czytelnictwa w niekonwencjonalnych miejscach.  Ważnym także było podkreślenie znaczenia edukacji czytelniczej.

Warto czytać!

Uczniowie klasy 2 HA oraz 4 AP Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie wraz z paniami: Justyną Budzanowską i Anną Nowakowską, które sprawowały opiekę merytoryczną, wzięli udział w 2 edycji akcji czytelniczej organizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Lubinie pod hasłem „Czytanie pod chmurką 2022”.

Przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Uczniowie, oprócz wysłuchania plenerowej interpretacji poezji Tadeusza Różewicza i Juliana Tuwima /”Maska”, „Dusza”/ mieli okazję do zaprezentowania swoich pasji czytelniczych i subiektywnych rekomendacji przyniesionych przez siebie książek. Wielu z nich przeczytało ulubione fragmenty prezentowanych powieści. Akcja miała na celu propagowanie czytelnictwa i zachętę do dyskusji na temat kultury, materii książki, co udało się znakomicie.

„Pod chmurką czytało” 49 uczniów wraz z nauczycielkami.

Skip to content